Η πανδημία του Covid-19 έχει αλλάξει τη στάση των πολιτών για τη ζωή στην ύπαιθρο σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την έρευνα «Digitising Europe Pulse» του Ινστιτούτου Vodafone, η οποία έδειξε ότι και στη χώρα μας, έξι στους δέκα Έλληνες θα σκέφτονταν να μετακομίσουν στην περιφέρεια τα επόμενα 1-2 χρόνια, καταγράφοντας, όπως αναφέρεται, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη στο σχετικό ερώτημα.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από την Kantar, σε περισσότερους από 15.000 συμμετέχοντες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη προϋπόθεση για τη ζωή στην ύπαιθρο είναι η καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. H Μαρία Σκάγκου, Αντιπροέδρος ΔΣ και Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Όπως καταδεικνύει η έρευνα του νέου “Digitizing Europe Pulse”, η πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακόμιση στην ύπαιθρο είναι η συνδεσιμότητα, η οποία εξακολουθεί να αποδεικνύεται ανεπαρκής σε πολλές χώρες».