Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που ενισχύει το ΝΠΙΔ «Επάνοδος»

Πλήρη ανακύκλωση όλων των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών που καταναλώνονται εντός των χώρων και των εγκαταστάσεων που στεγάζονται οι εισαγγελικές υπηρεσίες όλης της χώρας, εφαρμόζει πλέον η εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, «Συμμαχία για την Ελλάδα» και με τον εθνικό φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

Για κάθε συσκευασία που ανακυκλώνεται, το ανταποδοτικό αντίτιμο ανέρχεται σε 3 λεπτά του ευρώ και πρόκειται να ενισχύσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Επάνοδος». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης που βοηθά στην επαγγελματική κατάρτιση φυλακισμένων και αποφυλακισμένων, την αποκατάσταση, οικονομική συμπαράσταση, καθώς και προετοιμασία και προώθηση της γενικότερης κοινωνικής τους επανένταξης.

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) «Νέοι Ορίζοντες», ως φορέας αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας, που υλοποιεί σχέδιο δράσης προκειμένου άνεργοι αποφυλακισμένοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, θα αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά για ανακύκλωση των συσκευασιών, που καταναλώνονται εντός των εισαγγελικών υπηρεσιών όλης της χώρας, στα «σπιτάκια ανακύκλωσης», αλλά και στα «πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης».