Στην ανάγκη ανάπτυξης κοινής συνεργασίας, συνολικής ρύθμισης και υιοθέτησης ενιαίων πολιτικών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες, τις αγορές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις βιομηχανίες, συμφώνησαν οι συμμετέχοντες ομιλητές στο πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε ο Economist με τίτλο «Εβδομάδα Βιωσιμότητας». «Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ απαιτούν περισσότερες συνεργασίες, εντούτοις, ορισμένοι φορείς αλλά και οργανισμοί του ΟΗΕ καλούν για αποκλεισμό ορισμένων βιομηχανιών από τέτοιου είδους συνέργειες. Με αυτόν τον τρόπο, αποκλείουν περισσότερους από 100 εκατ. ανθρώπους μόνο από τον κλάδο της καπνοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων 40 εκατ. αγροτών», επεσήμανε η Suzanne Wise, Ανώτερη Αντιπρόεδρος Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας, JTI.