Στην περαιτέρω γεωγραφική επέκταση της δραστηριότητάς της στη νοτιοανατολική Ευρώπη προχωρά η Swixx BioPharma SA, με την ίδρυση μιας νέας θυγατρικής στην Ελλάδα, της Swixx Biopharma ΜAΕ. Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας αναλαμβάνει ο Γιώργος Μπίθας.

Το νέο στέλεχος φέρνει μαζί του στη Swixx το κύρος και τη φήμη του ως δημιουργού ομάδων και brand, με την ικανότητα να διευρύνει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και θεραπευτικές επιλογές που επεκτείνουν το προσδόκιμο ζωής, αναφέρει επίσημη ανακοίνωση.

Ο Γ. Μπίθας διατελούσε, μέχρι πρόσφατα, Business Unit Director Ανοσολογίας για την Ελλάδα και την Κύπρο στην AbbVie.