Σε στήριξη των παιδιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και των οικογενειών τους, που εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Στήριξης, καλεί το κοινό η Superfoods. Συγκεκριμένα, με την αγορά προϊόντων Superfoods, η εταιρεία ενισχύει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας τη διατροφή 100 παιδιών και των οικογενειών τους για τέσσερις μήνες. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στήριξης της εταιρείας σε κοινωνικές ομάδες που χρήζουν φροντίδας και λόγω της πανδημίας.