Η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Sunlight Group), μέλος του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Olympia, στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού της, ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης/10/2023, εγκρίθηκε η διάσπαση δια της απόσχισης του κλάδου Ανακύκλωσης Συσσωρευτών μολύβδου-οξέος και άλλων υλικών μολύβδου (Κλάδος) με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Sunlight Recycling.

H δημιουργία της Sunlight Recycling σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, αποσκοπεί στην ταχύτερη διείσδυση στην παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης μολύβδου, με ενδυνάμωση των συνεργειών συλλογής στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Αμερική, όπου η Sunlight Group διατηρεί θυγατρικές.

Η λειτουργία της Sunlight Recycling ως αυτόνομης οντότητας, όντας 100% θυγατρική της Sunlight Group, αναμένεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές λειτουργικής ανάπτυξης και θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη παραγωγή αξίας για τον όμιλο Sunlight Group.