Με δεδομένο ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει πεδίο διακομματικής συναίνεσης, βασική επιδίωξη του Συνεδρίου είναι να συγκλίνουν όλα τα κόμματα και τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, σε κοινή τουριστική στρατηγική για την επόμενη δεκαετία. Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, του τραπεζικού τομέα, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες, εντός και εκτός του τουρισμού.