Στόχος η παροχή δεδομένων για τη βελτιστοποίηση χορηγιών

Η έρευνα διεξάγεται σε δύο κύματα κάθε χρόνο, συγκεκριμένα τους μήνες Μάιο-Ιούνιο και Οκτώβριο-Νοέμβριο. Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών που θα αποτελούν βάση για τη βελτιστοποίηση των χορηγικών προγραμμάτων ομάδων, ομοσπονδιών, διοργανωτριών αρχών και εταιρειών. Ήδη η SuperLeague, ο ΕΣΑΚΕ και η ΚΑΕ ΠΑΟ χρησιμοποιούν τα στοιχεία της έρευνας.