Η ΣΟΛ Crowe τιμήθηκε με το βραβείο Πρωταγωνιστής του Κλάδου «Ελεγκτικές Εταιρείες» στην τελετή απονομής των βραβείων «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά της στοιχεία για το 2022.

Το βραβείο αυτό αντικατοπτρίζει τη συμβολή της ΣΟΛ Crowe στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Με την παραλαβή του βραβείου ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe εξέφρασε την ικανοποίησή του και τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Τα εξαιρετικά αποτελέσματά μας, βάσει των οποίων και λαμβάνουμε αυτό το βραβείο, είναι η απόδειξη ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, και αυξάνουν τη δέσμευσή μας για ακεραιότητα απέναντι στους πελάτες μας, την οικονομία και την κοινωνία».