Ευθυγράμμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της
Η SoftOne, μέλος του ομίλου Olympia, προχώρησε στην πλήρη ευθυγράμμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της με τις κατευθύνσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η SoftOne εφαρμόζει ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει του EN ISO 27001. «Η SoftOne είναι απολύτως έτοιμη για τον νέο Κανονισμό», ανέφερε ο Γιώργος Κουλογιάννης, Chief Quality Officer, προσθέτοντας: «Η εφαρμογή του GDPR προσφέρει μία μεγάλη ευκαιρία στις επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Η SoftOne παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο σύστημα λογισμικού που εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού».