Προσφέροντας προϊόντα φροντίδας υγείας

Η Softex, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Δήμου Αθηναίων και ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για την παροχή βασικών αγαθών σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσμενή θέση, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, συνεισφέρει στο πρόγραμμα του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης «Βοήθεια στο Σπίτι Plus», προσφέροντας προϊόντα φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διαθέτει κάθε εβδομάδα για διάστημα δύο μηνών 2.500 συσκευασίες χαρτί υγείας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών και μοναχικών ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν.