Εταιρικό σχήμα ανάπτυξης νέων concepts στο χώρο της εστίασης

Σκοπός του νέου σχήματος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της easy franchise στο χώρο της εύρεσης και ανάπτυξης νέων καινοτομικών concepts στο χώρο της εστίασης. Γενικός Διευθυντής της νέας διεύθυνσης των so easy companies αναλαμβάνει ο μέχρι τώρα υπεύθυνος ανάπτυξης  της Top Franchises Βασίλης Τριχόπουλος, ο οποίος θα πλαισιώνεται από εξειδικευμένα στελέχη της easy franchise. Στα αναπτυξιακά πλάνα της easy f&b προβλέπεται η δημιουργία και ανάπτυξη τριών νέων εξειδικευμένων συστημάτων στο χώρο της ευρύτερης εστίασης και του καφέ καθώς και η εξαγωγή συστημάτων franchise εστίασης σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Ευρώπη.