Τη θέση ανέλαβε ο Χάρης Μπότσαρης
Η Sky Express ανέθεσε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στον Χάρη Μπότσαρη και του Υπόλογου Διευθυντή (Accountable Manager) στον Μιχάλη Νερομυλιώτη.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Sky Express, όπως αυτό προέκυψε κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι η εξής: Θεόδωρος Κροκίδας, Πρόεδρος, Νίκη Καραγκουλέ – Καραγεώργου, Αντιπρόεδρος, Χάρης Μπότσαρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εμμανουήλ Κονταράκης, Μέλος, Παναγιώτης Γιαννούκος, Μέλος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, θα εστιάσει στην εμβάθυνση των διαδικασιών παρακολούθησης, οργάνωσης και λειτουργίας του πτητικού της έργου, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, στην καλύτερη εκμετάλλευση των ευκαιριών και στη διεύρυνση των συνεργασιών, με στόχο να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της Sky Express στην αεροπορική αγορά.