Παράλληλα επενδύει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό

Συγκεκριμένα, έχουν ενισχυθεί τα τμήματα προγραμματισμού, design, ποιοτικού ελέγχου, πωλήσεων και marketing. Το πλάνο της εταιρείας είναι οι προσλήψεις να συνεχιστούν, καθώς προχωράει η επέκταση σε ξένες αγορές και ο εμπλουτισμός του portfolio υπηρεσιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επέκτασης στο εξωτερικό, από το Μάρτιο του 2013 βρίσκεται σε λειτουργία το Alve.com, το οποίο έχει αναπτύξει συνεργασίες με ορισμένα από τα μεγαλύτερα e-shops της Τουρκίας.

Την ανοδική πορεία της εταιρείας, αντικατοπτρίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα. Για το 2012, σημείωσε καθαρές πωλήσεις 2.015.394 ευρώ, αυξημένες κατά 39,03% έναντι του 2011. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 376.625 ευρώ έναντι 172.066 ευρώ.