Προσφέροντας τρόφιμα σε πολίτες του Δήμου Αγ. Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με την ΔΡΑΣ.Ε και πληθώρα εθελοντών έχουν υλοποιήσει σειρά σημαντικών ενεργειών, όπως το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», καθημερινά συσσίτια για τους άπορους της περιοχής καθώς και «Κοινωνικό Φαρμακείο». Σε ανακοίνωσή της, η Skag «συγχαίρει την υποδειγματική αυτή στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που αποβλέπει, στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής των κατοίκων της περιοχής».