Η Paige O’Neill, Γενική Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Sitecore, παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους οι marketers μπορούν να αξιοποιήσουν νέες και υπάρχουσες τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις εμπειρίες για τους πελάτες τους.

Σύμφωνα με τις κυριότερες τάσεις για το 2022, το υβριδικό μοντέλο αγορών ενισχύεται. Επιπλέον, καθώς τα cookies τρίτων φθίνουν, οι επιχειρήσεις πρέπει να καλλιεργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Τρίτον, οι εξατομικευμένες εμπειρίες θα αποτρέψουν τους πελάτες από το να διακόψουν τις αγορές τους. Τέταρτον, το επόμενο επίπεδο εξατομίκευσης είναι η προσαρμογή ελκυστικού 1:1 περιεχομένου.

Νέα διαδραστικά κανάλια αναδύονται καθημερινά για να τροφοδοτήσουν την «όρεξη» των καταναλωτών για άμεση ικανοποίηση και την επιθυμία τους να προσαρμόζουν αυτό που θέλουν και τον τρόπο με τον οποίο θα το αποκτήσουν. Και τέλος, η επαυξημένη πραγματικότητα είναι το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο. Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) – και εικονικής πραγματικότητας (VR) – που συνδέουν φυσικούς και ψηφιακούς χώρους, πρόκειται να αυξηθούν, καθώς οι επιχειρήσεις βλέπουν την ευελιξία και την ευκολία που προσφέρουν.