Στην καταγραφή και ανάδειξη των «Βέλτιστων Πρακτικών Δημιουργικής Ηγεσίας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» εστιάζει ερευνητική μελέτη του ΣΕΒ και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, η οποία θα παρουσιαστεί διαδικτυακά στις 26 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του τρίτου έτους λειτουργίας του ΣΕΒ-Κέντρου Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον Χαράλαμπο Μαινεμελή, Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις συνθήκες που ενισχύουν την εμφάνιση δημιουργικής ηγεσίας σε ελληνικές εταιρείες, και στις εκφάνσεις της ως διευκολυντική, καθοδηγητική και συνεκτική. Θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ, όπου θα συμμετάσχουν ο Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, Πρύτανης και Καθηγητής του Alba, ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ και ο Χαράλαμπος Μαινεμελής.