Θα ανέλθει σε 4,8 δισ. ευρώ το 2016

Έτσι, η επένδυση σε R&D αυξάνεται περίπου 20% από το 2014. Το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον κεφαλαίων προορίζονται για την αυτοματοποίηση, την ψηφιοποίηση και τα αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα. Κατά το 2015 το μέγεθος της έρευνας ανερχόταν σε 5,9%, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης η εταιρεία έχει αποφασίσει μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω αύξηση της δύναμής της στην καινοτομία. «Η επιτυχία της εταιρείας μας και το μακροπρόθεσμο μέλλον της βρίσκονται στη δύναμη της καινοτομίας μας. Το κίνητρο και η δημιουργικότητα των καταρτισμένων εργαζομένων μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και CEO της Siemens AG. Μεταξύ άλλων, η Siemens δημιουργεί τμήμα που θα παρέχει χώρο για πειραματισμό και ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον startup.