Υπηρεσία Social Media Monitoring

Πρόκειται για νέα υπηρεσία αναζήτησης των social media, που επικεντρώνεται ειδικά στους έλληνες χρήστες των Twitter, Facebook, YouTube καθώς επίσης στα ελληνικά blogs και news sites. Το Monitor δίνει τη δυνατότητα άμεσης αναζήτησης, κατηγοριοποιεί τις αναφορές ανάλογα με το μέσο, την ώρα και τη σπουδαιότητα και προσφέρει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με κάθε αναζήτηση, καθώς και δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων. Η Sidebar δημιουργήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, από τους Χάρη Ερμόπουλο και Δημήτρη Γιαννίτσαρο.