Η Μodulus ακολουθεί μια συνεχώς ανοδική πορεία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς και προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες μιας επιχείρησης για επικοινωνία. Η SEM Wizard παρουσίασε πλήρη digital marketing στρατηγική, περιλαμβάνοντας ξεχωριστή επικοινωνία για την εικόνα της μάρκας και performance marketing τακτικές, με στόχο την αύξηση αναγνωρισιμότητας και πωλήσεων.

Ο CEO & Founder της SEM Wizard, Αλέξανδρος Κοκόλης, δήλωσε: «Στόχος μας, ως marketing στρατηγικός σύμβουλος της Modulus, είναι να διαμορφώσουμε και να συντονίσουμε τη συνολική διαφημιστική παρουσία της μάρκας, αξιοποιώντας και εφαρμόζοντας σύγχρονες και αποτελεσματικές πρακτικές στον χώρο του Digital marketing & Branding».