Με θεματική «Exporting Greece & Agriculture», η Σχολή, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη ΜΚΟ ThinkYoung και υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα της Coca-Cola και την Coca-Cola στην Ελλάδα, έδωσε σε πάνω από 200 νέους εφόδια για να κάνουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα. Οι συμμετέχοντες σχημάτισαν 20 ομάδες, 10 στην κάθε πόλη, όπου παρουσίασαν την επιχειρηματική τους ιδέα. Με αυτή τη διαδικασία προέκυψαν 2 ομάδες, οι οποίες κέρδισαν τη συμμετοχή τους στον επόμενο κύκλο του προγράμματος VentureGarden, το οποίο υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το Anatolia και στην Αθήνα από το ALBA, με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει η Coca-Cola. Συνοδοιπόροι των νέων και στις δύο εκπαιδευτικές εβδομάδες ήταν 24 επιτυχημένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν αναλάβει ρόλο μεντόρων.