Στο πλαίσιο της 40ης Ημέρας της Γυναίκας

Τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και καθ’ όλη τη χρονιά, η Schneider Electric επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή της στην προώθηση της διαφορετικότητας των φύλων, μέσω της υποστήριξης και της υλοποίησης της πολιτικής της εταιρείας, η οποία εξελίσσει και ενδυναμώνει τον ρόλο των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Τα τελευταία χρόνια, η Schneider Electric έχει αναλάβει τον μετασχηματισμό της επιχείρησης, αναπτύσσοντας μια δυναμική στρατηγική για την ένταξη των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του οργανογράμματος, από τις υψηλές έως και τις πιο χαμηλές θέσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Η συγκεκριμένη στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες – δέσμευση των ηγετών, πρωτοβουλίες χειραφέτησης των γυναικών, ενημερωτικές εκστρατείες για τη διαχείριση της αλλαγής καθώς και ευθυγράμμιση των εσωτερικών πρακτικών διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός βαρόμετρου για την ισότητα των αμοιβών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αναδεικνύονται οι αρχές της ισότητας και της διαφορετικότητας των φύλων, ενώ επισημαίνονται  τα σημαντικά επιτεύγματα των γυναικών και αναγνωρίζεται το απαιτητικό ταξίδι που έχουν μπροστά τους».