Με οφέλη για τις εταιρείες και το ανθρώπινο δυναμικό

Το HR Mobile επεκτείνει το σύστημα ScanHRMS της εταιρείας, και το βάζει κυριολεκτικά «στα χέρια» των εργαζομένων, προσφέροντας τους άμεση πρόσβαση στα δεδομένα τους αλλά και ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίηση στο πλαίσιο του εταιρικού περιβάλλοντος που τους αφορά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SCAN Information Systems, Μίκης Πρωτοπαπάς, αναφέρει: «Εκμεταλλευόμενοι τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις, ενισχύουμε τη δέσμευση και συμμετοχή των εργαζομένων ενός Οργανισμού αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, με τη χρήση ενός οικείου και ελκυστικού, για αυτούς, εργαλείου. Πρόκειται για μία επένδυση στο πεδίο του HR και του Internal Communication, από την οποία ωφελούνται πολλαπλά τόσο οι εταιρείες, όσο και το ανθρώπινο δυναμικό τους».