Ανακοίνωσε πακέτο εθελούσιας εξόδου για τους εργαζoμένους της

Παράλληλα, αναφέρει ότι προσπάθησε να επαναδιαπραγματευθεί νέους όρους στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της, προσπάθεια που δεν στέφθηκε με επιτυχία. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η SCA Hellas πρότεινε στους εργαζομένους εντός των διαπραγματεύσεων ένα νέο πακέτο αποδοχών, το οποίο οι τελευταίοι δεν αποδέχθηκαν, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Η SCA Hellas είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει για τους συναδέλφους που επηρεάζονται όσο το δυνατόν καλύτερους όρους, μέσω ενός πλάνου εθελουσίας εξόδου, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους προσφέρει σημαντικά υψηλότερες αποζημιώσεις, από αυτές που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Επίσης, τους προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επανατοποθέτησης, ώστε να τους βοηθήσει στη μετάβαση τους σε νέες θέσεις εργασίας ή στο επόμενο στάδιο στη ζωή τους, καθώς και ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για θέματα υγείας, μέχρι και τις 31.12.2013».