Την έναρξη λειτουργίας του νέου της γραφείου στη Μόσχα ανακοίνωσε η Saxo Bank, στο πλαίσιο της διεθνούς επέκτασής της και ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για εξελιγμένες επενδυτικές λύσεις από τους ρώσους επενδυτές. Το γραφείο θα προσφέρει μέσω της βραβευμένης πλατφόρμας SaxoTrader,
άμεση πρόσβαση σε περισσότερα από 20 διεθνή χρηματιστήρια και περισσότερα από 22.000 χρηματιστηριακά προϊόντα, καθώς και εξελιγμένα εργαλεία πληροφόρησης και ανάλυσης, με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου.