Σε εταιρική εκδήλωση που διοργάνωσε εχθές

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι η Sarmed αύξησε το πελατολόγιό της με 11 νέα μέλη το 2013 και 17 νέες συνεργασίες το 2014, συμμετείχε στη Μόνιμη Επιτροπή Logistics των Υπουργείων Μεταφορών, και ανασχεδίασε τη στρατηγική, την επιχειρηματική δομή, τις διαδικασίες και την τεχνολογική της υποδομή. Στους στρατηγικούς στόχους της Sarmed περιλαμβάνεται η διεύρυνση των υπηρεσιών, επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και των υποδομών, η εγχώρια επέκταση, η διεθνής επέκταση σε επιλεγμένες αγορές στη ΝΑ Ευρώπη και τη Μέση Aνατολή, καθώς και η επέκταση στη μεταφορά και διανομή.