Με την παροχή βοήθειας και υλικών
Η Sanitas συμμετέχει στην εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 2017.

Η εκστρατεία φέρνει κοντά εθελοντές όλων των ηλικιών και αναλαμβάνει τον καθαρισμό βυθού, ακτών, καθώς και φυσικών περιοχών. Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης. Με αυτό τον τρόπο παρακινούνται να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στον φυσικό μας πλούτο. Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS οργανώνει και συντονίζει όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν στη δράση αυτή, 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου. Φέτος η έμφαση της εκστρατείας δίνεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μικροπλαστικών και τις κρίσιμες επιπτώσεις που έχουν για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Sanitas προσφέρει εκτός από βοήθεια και όλα τα απαραίτητα υλικά σε όλα τα σημεία δράσης.