Η Samsung Electronics Hellas επεκτείνει την υπηρεσία επισκευής κινητών τηλεφώνων «1 Hour Service» με το εξουσιοδοτημένο service «Arvato». Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοχοι κινητών τηλεφώνων Samsung, που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη, έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν τη συσκευή τους στο εξουσιοδοτημένο κέντρο service Arvato και να ενημερώνονται για την πορεία της επισκευής εντός 20’, ενώ μπορούν να παραλαμβάνουν τη συσκευή τους επισκευασμένη εντός 1 ώρας.