Σε Android 7.0 Nougat, στην ελληνική και κυπριακή αγορά

Με τη διάθεση της αναβάθμισης, νέες και βελτιωμένες λειτουργίες επιτρέπουν στους χρήστες των Galaxy S7 να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες της συσκευής τους. Επίσης, η αναβάθμιση προσφέρει πιο υψηλές ταχύτητες για downloading εφαρμογών και αναβαθμίσεις λογισμικού. Στις σημαντικότερες αλλαγές στην εμπειρία χρήσης (UX) περιλαμβάνεται το μενού γρήγορων ρυθμίσεων (Quick Panel), το οποίο διαθέτει μία πιο καθαρή αισθητική, καθώς οι τίτλοι έχουν αφαιρεθεί από τα εικονίδια στο πρώτο επίπεδο εμφάνισης, τα πολλαπλά παράθυρα (Multi Window), ένας βελτιωμένος τρόπος ελέγχου που επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει πιο εύκολα το μέγεθος του παραθύρου όταν χωρίζει την οθόνη σε δύο παράθυρα (split-screen), καθώς και η λειτουργία απόδοσης (Performance Mode), η οποία επιτρέπει στους χρήστες να βελτιστοποιήσουν τα smartphones τους για να καλύπτουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες.