Η ενδυνάμωση της ομάδας της εταιρείας αποτελεί στοιχείο της έμφασης που δίνει ο όμιλος, στην επανατοποθέτησή του στην ελληνική αγορά. Ήδη για το 2018, ο όμιλος ετοιμάζει σειρά ενεργειών για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην Ελλάδα.