Στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης την οδήγησε η αύξηση των εσόδων της κατά 6% για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. Την 26η Οκτωβρίου, η RSM σημείωσε τη μεγαλύτερη αλλαγή στην πολυετή ιστορία της, καθιερώνοντας ένα ενιαίο εμπορικό σήμα (λογότυπο) και μία ενιαία εμπορική επωνυμία για όλες τις εταιρείες-μέλη της παγκοσμίως. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2015, η RSM απέκτησε 11 νέα μέλη και συνεργαζόμενα γραφεία. Σήμερα διατηρεί πάνω από 38.000 εργαζόμενους, σε 760 γραφεία και σε 120 χώρες. H Jean Stephens, Διευθύνουσα Σύμβουλος του δικτύου της RSM, ανέφερε: «Είχαμε μια πολύ θετική χρονιά και τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η RSM εξελίσσεται δυναμικά. Η παγκόσμια αλλαγή του σήματος ήταν μια τεράστια επιτυχία και το δίκτυο απέκτησε έναν κοινό σκοπό και όραμα για το μέλλον».