Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 με τίτλο Oxipro, συμμετέχει η Rolco, εκπροσωπώντας τον κλάδο των απορρυπαντικών και καθαριστικών με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Το πρόγραμμα με διάρκεια πέντε ετών, έχει ως στόχο την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής bio-based οικονομίας.

Συγκεκριμένα, η Rolco επιλέχθηκε από τα μέλη της ερευνητικής κοινοπραξίας για να διοργανώσει και να φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του Oxipro.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η ομάδα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και παρακολούθησε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, συζήτησε με τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, εμπορικό και διασφάλισης ποιότητας και συμμετείχε σε σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες. Παράλληλα, αντάλλαξε know-how και εμπειρίες με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες.