Προσφέρει έμμισθη επαγγελματική εξειδίκευση νέων
Η Roche Hellas προσφέρει για τέταρτη χρονιά την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να ξεκινήσουν την καριέρα τους υλοποιώντας το πρόγραμμα έμμισθης επαγγελματικής εξειδίκευσης Roche Management Trainee.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι 11 νέοι πτυχιούχοι που θα προκριθούν μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης, θα ενταχθούν ως εκπαιδευόμενοι στο δυναμικό της εταιρείας και θα απασχοληθούν έμμισθα για 18 μήνες σε ένα εργασιακό περιβάλλον που έχει λάβει δύο συνεχόμενες χρονιές (2013 και 2014) τη διάκριση Best Workplace Greece. Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, ο Βαγγέλης Γκιόκας, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων της Roche Hellas, δήλωσε ότι «το Management Trainee Program της Roche Hellas επιδεικνύει τη συνεχή μας προσήλωση στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων επιστημόνων της χώρας μας, κυρίως σε μια περίοδο όπου η φυγή νέων στο εξωτερικό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις».