Και την προσπάθεια Διάσωσης και Προσφοράς Τροφίμων
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Roche Hellas συμμετέχει ενεργά από το 2013 στο Δίκτυο Διάσωσης και Προσφοράς Τροφίμων, που υλοποιεί η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μπορούμε».

Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα αυτό έχει προσφέρει συνολικά μέχρι τώρα περισσότερες από 730 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν για να καλύψουν ανάγκες οικογενειών και ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Η Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, Ξένια Καπόρη, δήλωσε σχετικά: «Η συνεισφορά στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί βασική μας δέσμευση και πεδίο προτεραιότητας, στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούμε. Είμαστε ευτυχείς που, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έχουμε την ευκαιρία να στηρίξουμε το έργο της οργάνωσης Μπορούμε. Συνεχίζουμε, λοιπόν, τη συνεργασία μας με το Δίκτυο, ελπίζοντας ότι μέσα από αυτή θα μπορέσουμε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους σε ανάγκη».