Ξεπερνώντας τα 550 σημεία
Η ανάπτυξη του Δικτύου Πρατηρίων Revoil συνεχίζεται, βασισμένη στην επιλογή νέων και ανταγωνιστικών σημείων, στον εξορθολογισμό της λειτουργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υπαρχόντων, και τη διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας μέσω συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για 12ο συνεχή χρόνο.

Το Α΄ εξάμηνο του 2018, η εταιρεία ανέπτυξε 30 νέες συνεργασίες, αντικαθιστώντας 15 σημεία (κατά 70% σημεία χαμηλής δυναμικής που έπαυσαν τη λειτουργία τους). Επίσης ολοκληρώθηκε ο εξορθολογισμός με αλλαγή εκμεταλλευτή στο 20% των μισθωμένων πρατηρίων του δικτύου, με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου μηνιαίου όγκου πωλήσεων κατά 15%. Παράλληλα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Δικτύου των Συνεργατών μέσω του Προγράμματος «Πάνθηρα» επεκτείνεται και εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης με 3 ομάδες. Μέσω του προγράμματος εβδομαδιαίων επισκέψεων, το προσωπικό της ομάδας Πάνθηρα αναλαμβάνει δράση στον χώρο του πρατηρίου, παρέχοντας on the job εκπαίδευση στην πώληση και προώθηση των νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, δίνοντας επίσης έμφαση στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών.