Εταιρεία επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας μελιού και τροφίμων
Το νεότερο Μέλος της Πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, της ένωσης ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου των ελληνικών παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί η εταιρεία Regina, με αντικείμενο την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία μελιού και τροφίμων, με σημαντική παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά από το 1958.

Η εταιρεία Regina αποτελεί το 38ο εκ των 40 -μέχρι σήμερα- Μελών που συμμετέχουν στην Ελλα-Δικά Μας, συνεισφέροντας στην προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης του κοινού για την πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία που οι ελληνικές παραγωγικές – μεταποιητικές επιχειρήσεις δημιουργούν στην οικονομία και την παραγωγή εθνικού πλούτου που παραμένει στη χώρα. Πληρώντας τις προϋποθέσεις συμμετοχής, που απαιτούν από την επιχείρηση να διαθέτει Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία στην Ελλάδα, πιστοποιημένα από την εταιρεία ελέγχων και πιστοποιήσεων Eurocert, η Regina θα φέρει πλέον στα προϊόντα της το διακριτικό σήμα «Ελλα-Δικά Μας».