Λαμβάνοντας υπόψη έρευνες που αναφέρουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο δυσαρεστημένοι Ευρωπαίοι από τη σχέση τους με το κράτος, η Reborrn οραματίστηκε πώς θα μπορούσε να κάνει αυτή τη σχέση φιλικότερη και πιο αποτελεσματική, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα και το design.

Στόχος της εταιρείας μέσα από αυτή την πρωτοβουλία είναι να δείξει πόσο μπορεί να αλλάξει μια κατά τα άλλα δυσάρεστη εμπειρία, βάζοντας στην εξίσωση το καλό user experience. Στο πλαίσιο αυτό, η Reborrn οραματίστηκε ένα ψηφιακό περιβάλλον, όπως ένα application CountryOS, στο οποίο συνυπάρχουν όλες οι δημόσιες διαδικασίες, δεδομένα, έγγραφα και υπηρεσίες, ενώ με τη χρήση τεχνολογιών blockchain, τη φωνητική αναζήτηση, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και το video conferencing, οι συναλλαγές με το κράτος γίνονται φιλικές.

Μέσα από το περιβάλλον αυτό, η άμεση πρόσβαση σε δεδομένα όπως οι μη φορολογητέες δαπάνες, τα δηλωμένα εισοδήματα προηγούμενων ετών και οι οικονομικές οφειλές προς όλους τους φορείς του δημοσίου, επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας του πολίτη σε καθημερινή, μηνιαία ή ετήσια βάση. Η λειτουργία του ημερολογίου επιτρέπει την οργάνωση βασικών υποχρεώσεων, όπως η υποβολή φορολογικής δήλωσης, με υπενθυμίσεις για καταληκτικές προθεσμίες.

Άλλο χαρακτηριστικό είναι η λειτουργικότητα που εστιάζει στην εύκολη διαχείριση της αναμονής, μέσω της παρακολούθησης της πορείας ανοιχτών αιτημάτων, όπως η παραλαβή ενός πιστοποιητικού, ενώ μέσα από τη χρήση blockchain τεχνολογιών, διαδικασίες όπως η εξουσιοδότηση ενός φυσικού προσώπου, απλουστεύονται και κωδικοποιούνται.

Σε σχετικό blog post, ο Κώστας Μάντζιαρης, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εάν όλα ακούγονται τόσο απλά είναι επειδή όντως είναι. Αλλά και όχι. Η ενιαία και ολιστική ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να βασίζεται σε τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν και ήδη εφαρμόζονται σε πολυάριθμες περιπτώσεις, αλλά η υλοποίηση ενός ψηφιακού μετασχηματισμού και λειτουργικής ενοποίησης τέτοιας κλίμακας και μεταξύ τόσων πολλών εμπλεκόμενων δεν είναι απλό πράγμα.

Εμείς, στην Reborrn, μπορούμε να το δούμε να πραγματοποιείται. Με μικρά και σταθερά βήματα, όπου θα κάθε μέρα θα γινόμαστε 1% καλύτεροι. Απλοποιώντας στην αρχή εύκολα και μικρά πράγματα, όπως μια εξουσιοδότηση. Είναι πλέον 2019, δεν έχουμε ήδη αργήσει;».