Η Ρέα Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική διοργάνωσε σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού», εκδήλωση για τα παιδιά. Το «Δημιουργικό Εργαστήρι» των εργαζομένων της κλινικής δημιούργησε μαζί με παιδιά από το «Χαμόγελο του Παιδιού» πασχαλινές λαμπάδες και στο εργαστήρι ήταν τοποθετημένος κουμπαράς όπου συγκεντρώθηκαν χρήματα που προσφέρθηκαν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».