Για την ενίσχυση της ελληνικής νεανικής επιχειρηματικότητας

Το Orange Grove είναι ένας ευέλικτος χώρος εργασίας, μέσα στον οποίο νέοι Έλληνες και Ολλανδοί επιχειρηματίες μπορούν να εργαστούν για τις επιχειρήσεις τους, να δικτυωθούν και να μάθουν, με απώτερο στόχο να παραμείνουν στην Ελλάδα για να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη χώρα μας.

Η Randstad αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο υπηρεσιών στελέχωσης και προσφοράς τεχνογνωσίας σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού για τους συμμετέχοντες, προσφέροντας συμβουλευτική καθοδήγηση και εκπαιδευτικά σεμινάρια στο μάνατζμεντ ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και σε ζητήματα προσλήψεων.