Στη διεξαγωγή εθελοντικής ψηφοφορίας, μέσω του Viber, διεξήγαγε η μητρική Rakuten Viber για τον τρόπο που επικοινωνούν τα μέλη της με το έτερον ήμισύ τους, με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η ψηφοφορία διεξήχθη σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με τη συμμετοχή 80.000 χρηστών και μελών κοινοτήτων των συνεργατών του. Συγκεκριμένα, 58% των χρηστών στις χώρες αυτές επικοινωνούν καθημερινά ή και πιο συχνά με το έτερόν τους ήμισυ, ενώ στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεβαίνει στο 62%.

Για την έκφραση συναισθημάτων μέσω Viber, 72% των Ελλήνων ανέφεραν ότι τα μηνύματα «είναι σύντομα, έχουν πλάκα και είναι γλυκά» (68% στην ΚA Ευρώπη), ενώ φωνητικά μηνύματα ή βιντεοκλήσεις χρησιμοποιούν 16% των Ελλήνων (21% στην ΚΑ Ευρώπη), άμεσα ηχητικά ή βιντεομηνύματα 7% των Ελλήνω ν(6% στην ΚΑ Ευρώπη) και κρυφά chats και αυτοκαταστρεφόμενα μηνύματα 6% των Ελλήνων (5% στην ΚΑ Ευρώπη). Το 85% των Ελλήνων απάντησε ότι δεν επιχείρησαν ποτέ να κάνουν πρώτα chat και μετά να συναντηθούν με κάποιον δια ζώσης (80% στην ΚΑ Ευρώπη).