Τη θέση αναλαμβάνει η Theresa Cissell

Από τη νέα της θέση, η T. Cissell θα είναι υπεύθυνη για την εκπροσώπηση, τον γενικό συντονισμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Qatar Airways στην ελληνική αγορά. Υπό την εποπτεία της νέας Country Manager θα είναι και η αγορά της Κύπρου. Η Theresa Cissell εργάζεται στην Qatar Airways για τα τελευταία 16 χρόνια και η επιλογή της από την εταιρεία για την εν λόγω θέση αποτελεί επένδυση που αναδεικνύει περαιτέρω την έμφαση που δίνει η Qatar Airways στη δραστηριοποίησή της στην περιοχή. Σε δήλωση του, ο Senior Vice President Europe της Qatar Airways, Jonathan Harding, ανέφερε: «Η ανάθεση καθηκόντων στην Theresa Cissell θα ενισχύσει την εταιρεία μας και θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα και την Κύπρο».