Η PwC Ελλάδας ενώνει τις δυνάμεις της με την καθηγήτρια και οικονομολόγο, Φοίβη Κουντούρη, με στόχο την ενίσχυση της θέση της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, τήρησης και διεύρυνσης των κριτηρίων ESG.

Πρόκειται για μια συνεργασία που συνδέεται με την παγκόσμια στρατηγική της PwC, «Νέα Εξίσωση», που έχει ως βασικούς πυλώνες την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων. «Η Φοίβη Κουντούρη είναι παγκοσμίως γνωστή καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών και παγκόσμια ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος σε καινοτόμα, ανθρωποκεντρικά, διεπιστημονικά συστήματα για τη βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης, κοινωνίας και οικονομίας», αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Μάριος Ψάλτης, CEO της PwC Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με την Φοίβη Κουντούρη. Είμαι βέβαιος ότι με τη συνδρομή της θα επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας να ενημερώσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και να ενθαρρύνουμε την ουσιαστική απόκρισή τους σε θέματα βιωσιμότητας και ESG».