Παρουσιάζοντας δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας
Η PwC Ελλάδας δημοσίευσε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Απολογισμό Βιωσιμότητας.

Ο απολογισμός για το οικονομικό έτος 2017 παρουσιάζει τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με τις εταιρικές αξίες και τον σκοπό, που είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στη κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Η στρατηγική και οι δράσεις της PwC Ελλάδας, καθώς και η προσέγγισή της για την Εταιρική Υπευθυνότητα εστιάζει σε τέσσερις άξονες: Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, Ποικιλομορφία και ενσωμάτωση στο ανθρώπινο δυναμικό και στο εργασιακό περιβάλλον, Υποστήριξη της κοινωνίας, Περιβαλλοντική διαχείριση. Η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Επικεφαλής Corporate Responsibility της PwC Ελλάδας; Δήλωσε: «Στόχος μας είναι να κάνουμε θετική διαφορά στην κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργούμε, προσφέροντας τόσο τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας όσο και την έντονη διάθεση εθελοντισμού των ανθρώπων μας».