Εθελοντική δράση καθαρισμού πραγματοποίησε η Puratos Hellas στα Οινόφυτα, σε συνεργασία με εθελοντές της ομάδας Save Your Hood, τοπικούς φορείς και εργαζόμενους των εταιρειών Αρμός και Aluman που έχουν την έδρα τους στην περιοχή των Οινοφύτων.

Σκοπός της δράσης ήταν η συλλογή και απομάκρυνση των απορριμμάτων από την ευρύτερη περιοχή. Οι εθελοντές κατάφεραν να συλλέξουν 23.400 λίτρα απορριμμάτων. «Για την Puratos Hellas, οι πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, αποτελούν βασική προτεραιότητα της εταιρικής της στρατηγικής.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει ήδη από το 2019 στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών panels με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, κατ’ επέκταση, τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος. Επιπλέον, έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση του στόλου των εταιρικών αυτοκινήτων της, με υβριδικά οχήματα, ενώ έχει ολοκληρώσει μερικώς και την αντικατάσταση καυσίμου LPG από φυσικό αέριο στην διαδικασία παραγωγής», ανέφερε η εταιρεία.