Του δικτύου Publicitas, με θέμα Καινοτομία και Creative Media

Αφορμή για τη βράβευση της ελληνικής εταιρείας είναι το project που υλοποιεί για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και αφορά ενέργεια content marketing με δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας και δυναμική online προβολή στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά sites & social media. Στόχος είναι η προσέλκυση ρώσων τουριστών στην Κύπρο με υψηλό εισόδημα και αγοραστική δύναμη. Η καμπάνια έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας SPREE7, επιτυγχάνοντας υψηλό CTR που θα αποδώσει πολλά clicks. Η συνολική διάρκεια της ενέργειας θα είναι 5 μήνες, ενώ αναμένεται να προσελκύσει περισσότερο από 80.000.000 άτομα από την Μόσχα, Αγ. Πετρούπολη και Αικατερίνενμπουργκ στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα.