Η Publicis Consultants |Athens μεταφέρθηκε σε νέα γραφεία. Η καινούργια διεύθυνση είναι Φλοίας 1 & Σαλαμίνος 4 στο Μαρούσι. Τα τηλέφωνα, φαξ και e-mail της εταιρείας, παραμένουν τα ίδια.