Οι ψηφιακές ακαδημίες γονέων και μαθητών, ένα δωρεάν online εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Cyber Security International Institute, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη της Eurolife FFH, θα επιστρέψουν τον Σεπτέμβριο με νέους κύκλους μαθημάτων, μετά από μια σύντομη διακοπή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Οι ακαδημίες αυτές έχουν υποδεχθεί περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες συνολικά από την έναρξή τους. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει μικρούς και μεγάλους για τους ψηφιακούς κινδύνους και τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και της τεχνολογίας. Η Eurolife FFH υποστηρίζει την υλοποίησή του, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.