Την εταιρεία Χαΐτογλου Χαρτελ
Μία ακόμα ελληνική εταιρεία από τον κλάδο των προϊόντων χάρτου, η εταιρεία Χαΐτογλου Χαρτελ ΑΒΕΕ, έγινε μέλος της πρωτοβουλίας «Ελλα-Δικά Μας», πιστοποιώντας την ελληνικότητα της.

Η εταιρεία πιστοποιήθηκε από την Εurocert με βάση το «Πρότυπο Απαιτήσεων», που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρείες-μέλη το σήμα «Ελλα-Δικά Μας», και εντάχθηκε έτσι στην «κοινότητα» ανεξάρτητων, παραγωγικών επιχειρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας.