Κάθε μια από τις παραπάνω απόψεις που ακούστηκαν στο Digital Fashion Forum που διοργάνωσαν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου το Marketing Week και το Fashion Daily, συνιστά θέμα για ειδική ενότητα συνεδρίου. Ωστόσο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου συνεδρίου, οι παραπάνω απόψεις ήταν μερικές μόνο από όσες ακούστηκαν από τους εξαιρετικούς ομιλητές, έλληνες και ξένους. Και συνιστούν μια «εκκωφαντική» απόδειξη ότι το digital πλέον έχει διεισδύσει σε κάθε κατηγορία του επιχειρείν, ακόμα και σε κατηγορίες που δεν θα περίμενε κανείς να συμβεί.

Keynote speaker του συνεδρίου ήταν ο Πρόεδρος του ASOS, Brian McBride, ο οποίος παρουσίασε όλες τις καινοτομίες του μεγαλύτερου σήμερα fashion e-shop στο χώρο του Digital. Η ομιλία του στηρίχθηκε σε 3 βασικά key elements που αξίζει να συγκρατήσουμε: «E-Commerce will continue to grow and take share», «it’s all about mobile, especially the smartphone», «Κnow Thy customer – social media, engagement marketing».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χώρα μας, μέχρι το τέλος του 2017 το 65% των επισκέψεων σε e-shops θα γίνεται από mobile devices και αυτό θα ισχύει για την πλειοψηφία των e-shops. Η δύναμη του mobile είναι πλέον αποδεδειγμένη, παραμένει ωστόσο η μεγάλη πρόκληση της αναζήτησης των παραμέτρων εκείνων που οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στα έσοδα. Κι εδώ ο δρόμος παραμένει δύσβατος…