Ένας νέος χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης προσφύγων και αιτούντων ασύλου δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), με την υποστήριξη της Prodea Investments.

Ο νέος χώρος, συνολικής επιφανείας 210 τμ, διευκολύνει τις συναντήσεις των ωφελούμενων με δικηγόρους και κοινωνικούς λειτουργούς, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα φιλοξενίας εκδηλώσεων, ενημερώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδεύσεων.

Πληροί όλες τις προδιαγραφές για την ασφάλεια και την προστασία εργαζόμενων και εξυπηρετούμενων, καθώς επίσης είναι απόλυτα προσβάσιμος και σε ΑΜΕΑ. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Δομές Ευθύνης» της Prodea Investments, μέσα από το οποίο η εταιρεία στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμβάλλοντας στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία. Οι δράσεις του προγράμματος εστιάζουν επίσης στο περιβάλλον, την υγεία και τον αθλητισμό και καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα.